WAKTU PALING INDAHKU..

Maksiat...!!! jauhilah zina.. kerna zina satu jln yng buruk dan keji..  

Posted by kazars1. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yang kamu durhakai. (HR. Aththusi)
2. Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan). Kalau menggunjingnya dia berdosa dan kalau dia menyetujuinya maka seolah-olah dia ikut melakukannya. (HR. Ad-Dailami)
3. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Tiada dua orang saling mengasihi lalu bertengkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. (HR. Ad-Dailami)
4. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap Allah dengan perbuatannya. (HR. Ad-Dailami)
5. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang-orang yang memujinya akan berbalik mencelanya. (Ibnu Hibban)
6. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. (HR. Tirmidzi dan Al Hakim)
7. Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. Lalu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi :
“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (Mashabih Assunnah)
8. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan tidak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat, dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. (HR. Abu Dawud)
9. Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka ia akan memperoleh keridhoan Allah. (HR. Abu Ya’la)
10. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada kenyataannya) mereka melakukan dosa besar. Shalatlah di belakang tiap imam dan berjihadlah bersama tiap penguasa. (HR. Ath-Thabrani)
11. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi)
12. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukuman atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan maka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi)
13. Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa menurut kehendakNya, maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan tempo belaka. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An’am ayat 44 :
“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu, mereka terdiam berputus asa.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)
14. Sayyidina Ali Ra berkata: “Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli maksiat agar kami berwajah masam.” (HR. Ath-Thahawi)

Mulakan hari dengan Azam yang baru"  

Posted by kazars

Tetamu yang diraikan.......

Assalamualaikum..w.b.t...
Menuju tahun baru ke 2010 , pastinya setiap antara kita mempunyai matlamat dan keazaman yang ingin dicapai , samada dalam kehidupan peribadi kita sendiri dan juga dalam kerjaya kehdupan kita..
Anda sendiri bagaimana? Pada saya , berazam ini tidak semestinya terbatas hanya ketika tibanya tahun baru (pesan untuk diri sendiri ) sebaliknya kita boleh lakukan setiap hari atau setiap bulan.

Bangun saja dari tidur , sebenarnya kita dah boleh tetapkan dalam minda kita apa yang ingin disempurnakan di hari penghujung tersebut. Jangan mulakan langkah kita dengan memikirkan perkara2 negatif . Aku sendiri teruja untuk menyelesaikan harianku mengikut kemahuan dan kemampuan aku sendiri.

Untuk jangka masa panjang , sudah tentu berazam untuk mempertingkatkan amalan dan ibadah. Memperbaiki ke arah yang lebih baik.

Dari segi keewangan , aku ingin memperkukuhkan dana dan berdoa agar dapat bebas dari masalah keewangan selewat-lewatnya 30 tahun. Insyaalah akan aku usahakan mengikut kemampuan kita , berdoa dan serahkan qada' dan qadar kepada yang maha esa.

anda sendiri pula bagaimana??

Salam hormat..

Kita adalah apa yang kita fikirkan dan untuk itu kita sendiri yang berhak ke atas hidup kita dan apa yang kita mahukan..